Olet saanut optikoltasi piilolinssimääräyksen, mutta et tiedä miten sitä tulkitaan. Tässä jutussa kerromme, mitä piilolinssimääräyksen mutkikkaat lyhenteet tarkoittavat.

Näöntutkimuksen ja piilolinssien sovituksen jälkeen saat optikoltasi piilolinssimääräyksen, joka sisältää täsmällistä tietoa näöstäsi ja näönkorjaustarpeestasi. Koska piilolinssit luetaan lääketieteelliseksi laitteeksi, piilolinssimääräys toimii tavallisen reseptin tavoin: vain silmäasiantuntijan antamalla määräyksellä voit ostaa sinulle määrättyjä piilolinssejä.

Ennen kuin ryhdyt tilaamaan piilolinssejä netistä on hyvä tietää, miten piilolinssimääräystä luetaan. Näin voidaan varmistaa, että saat juuri sinun silmillesi ja näöllesi tarkoitetut piilolinssit, joilla saavutat sekä hyvän näöntarkkuuden että käyttömukavuuden.

Näillä ohjeilla opit tulkitsemaan ja ymmärtämään saamaasi piilolinssimääräystä.

Mitä piilolinssimääräyksen lyhenteet ja numerot tarkoittavat?

Piilolinssimääräyksesi voi sisältää muun muassa seuraavia lyhenteitä: OD, OS, PWR, BC, DIA, CYL, AX ja ADD.

Piilolinssityypistä riippumatta määräyksessä on aina vähintään seuraavat arvot:

  • OD eli oculus dexter tarkoittaa oikean silmäsi arvoja.
  • OS eli oculus sinister tarkoittaa vasemman silmäsi arvoja.
  • PWR eli Power (joskus myös SPH tai SF) tarkoittaa piilolinssin sfääristä taittovoimakkuutta dioptereina (D) ja sitä tarvitaan liki- ja kaukotaittoisuuden korjaamiseen. Taittovoima voi olla plusmerkkinen (+) kaukonäköisillä (hyperopia) tai miinusmerkkinen (-) likinäköisillä (myopia). Piilolinsseillä voidaan korjata likinäköisyyttä jopa -20:een ja kaukonäköisyyttä jopa +20:een diopteriin saakka.

OD ja OS ovat lyhenteitä latinankielisistä termeistä oculus dexter ja oculus sinister. Joskus määräyksessä voi olla myös lyhenne OU, joka on lyhenne termistä oculus uterque, tarkoittaen ”molempia silmiä”.

On erittäin tärkeää, että piilolinssit istuvat hyvin silmiisi. Koska silmämme ovat yksilölliset, tarvitaan istuvuutta varten seuraavat arvot:

  • BC eli Base Curve on peruskaarevuus ja sillä tarkoitetaan sarveiskalvon kaarevuutta. Mitä suurempi peruskaarevuus on, sitä tasaisempi sarveiskalvo on.
  • DIA eli Diameter on halkaisija eli linssin läpimitta millimetreissä reunalta toiselle. Asianmukaisesti sovitetun piilolinssin on peitettävä sarveiskalvo siten, ettei linssi paina sarveis- ja kovakalvon välillä olevaa limbusta ja että se pääsee liikkumaan silmässä sopivasti.

Mikäli silmässä on hajataittoa (astigmatismi), näkö voidaan korjata toorisilla piilolinsseillä. Toorisia linssejä koskevat lisäksi seuraavat arvot:

  • CYL eli Cylinder tarkoittaa hajataitteisuuden määrää dioptereina. Arvo tarkoittaa, että silmän muoto ei ole symmetrinen, vaan jossain suunnassa tarvitaan enemmän vahvuutta.
  • AX tai Axis tarkoittaa akselia, hajataitteisuuden suuntaa akselilukuna. Akseliluku voi olla mitä tahansa 1 ja 180 asteen väliltä. Mikäli arvo on lähellä 180:aa sylinterikorjaus tarvitaan vaakasuunnassa ja vastaavasti lähellä 90:ää, niin sylinterikorjaus tarvitaan pystysuunnassa.

Mikäli sylinteriarvoa ei löydy määräyksestä sinulla ei ole hajataitteisuutta tai se on niin vähäistä, että se ei tarvi korjausta.

Ikä- eli aikuisnäön (prebyopia) korjaamiseen käytetään monitehopiilolinssejä, joissa on lisäksi ns. lukulisä:

  • ADD tarkoittaa linssin lisävahvuuden määrää dioptereina. Lukulisä on molemmissa silmissä yleensä sama ja asettuu välille +0,75 ja +3,00 diopteria.

Sfäärisen taittovoiman (PWR), sylinterivoimakkuuden (CYL) ja lisävahvuuden (ADD) yksikkö on diopteri (D). Ne esitetään yleensä desimaalimuodossa ja 0,25 D välein.

Esimerkki:

OD -2.00 SPH +2.00 add
OS -1.00 -0.50 x 180 +2.00 add

Tässä silmälääkäri on määrännyt oikean silmän (OD) likinäköisyyden (myopia) korjaamiseen -2.00 diopterin vahvuisen linssin. Silmässä ei ole hajataittoisuutta (astigmatismi), koska sylinteriä ja akselisuuntaa ei ole ilmoitettu. Silmälääkäri on lisännyt määräykseen SPH tarkentaakseen, että kyseessä on sfäärinen voimakkuus.

Vasemman silmän (OS) likinäköisyyteen on määrätty vahvuudeltaan -1.00 diopterin linssi 0.50 diopterin sylinterillä. Sylinterivoimakkuuden akselisuunta on 180 astetta.

Molempien silmien ikänäön (presbyopia) korjaamiseen on määrätty +2.00 diopterin lisävahvuus.

Silmälasimääräystä ei voi käyttää piilolinssien ostamiseen

Silmälasiresepti poikkeaa piilolinssireseptistä

Silmälasi- ja piilolinssimääräys eivät ole sama asia. Silmälasimääräystä voidaan käyttää vain silmälasien ja piilolinssimääräystä vain piilolinssien ostamiseen. Tämä johtuu siitä, että silmälasimääräys ei sisällä tiettyjä tietoja, jotka saadaan vain sarveiskalvon mittauksessa ja piilolinssisovituksessa.

Silmälaseja pidetään keskimäärin noin 12 millimetrin etäisyydellä silmistä, kun taas piilolinssit asetetaan suoraan sarveiskalvon pinnalle. Linssin etäisyys silmästä vaikuttaa siihen, minkävahvuiset linssit tarvitaan. Piilolinssityypistä ja taittovirheen asteesta riippuen piilolinssien ja silmälasien arvot voivat poiketa paljonkin toisistaan. Vähäisissä taittovirheissä piilolinssien voimakkuus on usein vain 0-0,25 D heikompi.

Silmälasimääräyksen sisältämien arvojen lisäksi piilolinssimääräys käsittää useita teknisiä määrittelyjä, kuten peruskaarevuus ja halkaisija sekä linssin valmistaja ja brändinimi.

Asianmukaisen piilolinssimääräyksen voi tehdä vain silmäasiantuntija, joka suorittaa piilolinssisovituksen ja arvioi silmien vasteen piilolinsseille ja niiden käytölle.

Lähteet:

Jaa ystävillesi: